امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۸

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

رضا سماواتی

Iran

تهران - تهران

تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60

  • ۰۲۱ ۶۶۳۰۳۲۵۳
  • ۰۲۱ ۶۶۳۰۳۲۵۴
  • ۰۲۱ ۶۶۱۳۱۴۶۵

۶۶۳۰۳۲۵۳

۶۶۳۱۳۳۴۹

۰۹۱۲۱۰۱۹۵۵۵

www.samavatishop.com